พิมพ์

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

รุ่นรถยนต์ AUDI แบตเตอรี่ที่ใช้
A4 ปี 1994 - 2005
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2400
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
A5 ปี 2007 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
A6 ปี 1994 - 2011
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2400
3K VDS100
Panasonic 60038
 
A8 ปี 2010 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 3000

GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80

 
TT ปี 2006 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80