ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ถึงปี 2017
  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่แนะนำในข้อมูลนี้ กล่าวถึงเฉพาะรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดยังมีอีกนอกเหนือจากในข้อมูลนี้ แต่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบรุ่นกันได้
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ เช่น อาจใส่รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่กำลังไฟสูงกว่าที่ข้อมูลในนี้แนะนำได้ อาจเพราะมีการปรับแต่งเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่ต่ำกว่าที่แนะนำได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะการใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่าอาจให้ไฟที่พอเพียงกับอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่อาจส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ที่สั้นลงได้
  • และรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับผลิตรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าอยู่เป็นช่วงๆ เราจะพยายามอัพเดตข้อมูลรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการผลิตรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนรุ่นที่มีอยู่เดิม
รุ่นรถยนต์ BMW แบตเตอรี่ที่ใช้
116i ปี 2012 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 1600
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
316i ปี 1982 - 2000
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 1800
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
318i ปี 1990 - 2013
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
320i ปี 2005 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
323i ปี 1998 - 2007
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2500
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
325i ปี 1990 - 2013
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
520i ปี 2003 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
523i ปี 1995 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2500
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
525i ปี 2003 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2500
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
730Li ปี 1994 - 2001
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS LN4
3K ADX4L, VDS100
Panasonic 60038
INDEX DIN80
 
M3 ปี 1998 - 2013
เครื่องยนต์ cc. 3200 - 4000
3K VDS100
Panasonic 60038
 
X1 ปี 2009 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
X3 ปี 2003 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2500
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80
 
X5 ปี 2000 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 3000
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80
 
X6 ปี 2008 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80