ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ถึงปี 2017
  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่แนะนำในข้อมูลนี้ กล่าวถึงเฉพาะรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดยังมีอีกนอกเหนือจากในข้อมูลนี้ แต่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบรุ่นกันได้
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ เช่น อาจใส่รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่กำลังไฟสูงกว่าที่ข้อมูลในนี้แนะนำได้ อาจเพราะมีการปรับแต่งเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่ต่ำกว่าที่แนะนำได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะการใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่าอาจให้ไฟที่พอเพียงกับอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่อาจส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ที่สั้นลงได้
  • และรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับผลิตรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าอยู่เป็นช่วงๆ เราจะพยายามอัพเดตข้อมูลรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการผลิตรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนรุ่นที่มีอยู่เดิม
รุ่นรถยนต์ HONDA แบตเตอรี่ที่ใช้
ACCORD ปี 1999 - 2002
เครื่องยนต์ cc. 2300

GS MFX-70L, MFX-80L, MFX-90L
3K N50ZL, ADX75L, ADX95L
Panasonic 90D26L
AMARON 55D23L, 65D26L
FB M-800L
INDEX EX75L, 55D26L, EX80L
POWER ZONE 65D26L

 
ACCORD V6 ปี 2003 - 2006
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS MFX-90L
3K ADX95L
Panasonic 90D26L
 
ACCORD ปี 2003 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
AMAZE ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1200
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
BRIO ปี 2012 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1200
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
BR-V ปี 2016 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
CITY ปี 1993 - 2002
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
NEW CITY ปี 2003 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
CIVIC ปี 2002 - 2004
เครื่องยนต์ cc. 1700 - 2000
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
CIVIC ปี 2005 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
CRV ปี 2003 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
CR-Z ปี 2012 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
Freed ปี 2012 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
HR-V ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1800
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
JAZZ ปี 2004 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS MFX-50L
3K ADX60L
Panasonic 46B19L
AMARON 40B20L
INDEX EX40L, EX45L
POWER ZONE 42B20L
 
MOBILIO ปี 2014 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
ODYSSEY ปี 2014 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS MFX-70L, MFX-80L, MFX-90L
3K N50ZL, ADX75L, ADX95L
Panasonic 90D26L
AMARON 55D23L, 65D26L
FB M-800L
INDEX EX75L, 55D26L, EX80L
POWER ZONE 65D26L