ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ถึงปี 2017
  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่แนะนำในข้อมูลนี้ กล่าวถึงเฉพาะรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดยังมีอีกนอกเหนือจากในข้อมูลนี้ แต่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบรุ่นกันได้
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ เช่น อาจใส่รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่กำลังไฟสูงกว่าที่ข้อมูลในนี้แนะนำได้ อาจเพราะมีการปรับแต่งเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่ต่ำกว่าที่แนะนำได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะการใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่าอาจให้ไฟที่พอเพียงกับอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่อาจส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ที่สั้นลงได้
  • และรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับผลิตรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าอยู่เป็นช่วงๆ เราจะพยายามอัพเดตข้อมูลรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการผลิตรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนรุ่นที่มีอยู่เดิม
รุ่นรถยนต์ ISUZU แบตเตอรี่ที่ใช้
DRAGON EYE-POWER ปี 1996 - 2002
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2800
GS MFX-175R, ExTRA135R, GT150R, MFX-180R
3K NS100, Hybrid 145R, ADX2500R
AMARON 95D31R
FB NS110, M-1300R, F-135R
INDEX EX175R, EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
DRAGON EYE-POWER ปี 1996 - 2002
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT150R, MFX-180R, GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K Hybrid 145R, ADX2500R, ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 95D31R, 105D31R
FB M-1300R, F-135R, M-2000R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
D-MAX ปี 2003 - 2011
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
D-MAX ปี 2003 - 2011
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT150L, MFX-180L, GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K Hyvrid 145L, ADX2500L, ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 95D31L, 105D31L
FB M-1300L, F-135L, M-2000L
INDEX EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
ALL NEW D-MAX ปี 2011 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1900 - 2500
GS MFX-90L, MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K ADX95L, NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
Panasonic 90D26L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
ALL NEW D-MAX ปี 2011 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT150L, MFX-180L, GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K Hybrid 145L, ADX2500L, ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 95D31L, 105D31L
FB M-1300L, F-135L, M-2000L
INDEX EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
MU-7 ปี 2005 - 2012
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT150L, MFX-180L, GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K Hybrid 145L, ADX2500L, ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 95D31L, 105D31L
FB M-1300L, F-135L, M-2000L
INDEX EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
MU-X ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS MFX-90L, MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K ADX95L, NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
Panasonic 90D26L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
MU-X ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT150L, MFX-180L, GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K Hybrid 145L, ADX2500L, ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 95D31L, 105D31L
FB M-1300L, F-135L, M-2000L
INDEX EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
TFR ปี 1990 - 1996
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS MFX-175R, EXTRA135R, GT150R, MFX-180R
3K NS100, Hybrid 145R, ADX2500R
AMARON 95D31R
FB NS110, M-1300R, F-135R
INDEX EX175R, EX195R
POWER ZONE 95D31R