ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ถึงปี 2017
  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่แนะนำในข้อมูลนี้ กล่าวถึงเฉพาะรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดยังมีอีกนอกเหนือจากในข้อมูลนี้ แต่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบรุ่นกันได้
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ เช่น อาจใส่รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่กำลังไฟสูงกว่าที่ข้อมูลในนี้แนะนำได้ อาจเพราะมีการปรับแต่งเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่ต่ำกว่าที่แนะนำได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะการใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่าอาจให้ไฟที่พอเพียงกับอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่อาจส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ที่สั้นลงได้
  • และรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับผลิตรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าอยู่เป็นช่วงๆ เราจะพยายามอัพเดตข้อมูลรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการผลิตรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนรุ่นที่มีอยู่เดิม
รุ่นรถยนต์ MAZDA แบตเตอรี่ที่ใช้
BT50 ปี 2007 - 2012
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS GT150R, MFX-180R, GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K Hybrid 145R, ADX2500R, ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 95D31R, 105D31R
FB M-1300R, F-135R, M-2000R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
BT50 PRO ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2200
GS LBN3
3K ADXB3L
 
CX-3 ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 2000
GS MFX-70L, Q85, S95
3K ADX75L
AMARON 55D23L, Q85
INDEX EX75L
FB Q85
 
CX 5 ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2500
GS MFX-70L, Q85, S95
3K ADX75L
AMARON 55D23L, Q85
INDEX EX75L
FB Q85
 
FIGHTER ปี 2001 - 2006
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS GT150R, MFX-180R, GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K Hybrid 145R, ADX2500R, ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 95D31R, 105D31R
FB M-1300R, F-135R, M-2000R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
MAZDA2 ปี 2011 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
MAZDA2 ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1300
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
MAZDA2 ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS MFX-70L, Q85, S95
3K ADX75L
AMARON 55D23L, Q85
INDEX EX75L
FB Q85
 
MAZDA3 ปี 2011 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
GS MFX-70L, Q85, MFX-80L, MFX-90L, S95
3K N50ZL, ADX75L, ADX95L
Panasonic 90D26L
AMARON 55D23L, Q85, 65D26L
FB Q85, M-800L
INDEX EX75L, 55D26L, EX80L
POWER ZONE 65D26L
 
MAZDA3 ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS MFX-70L, Q85, S95
3K ADX75L
AMARON 55D23L, Q85
INDEX EX75L
FB Q85
 
NEW MAZDA3 (DIESEL) ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS MFX-70L, Q85, S95
3K ADX75L
AMARON 55D23L, Q85
INDEX EX75L
FB Q85
 
TRIBUTE ปี 2001 - 2005
เครื่องยนต์ cc. 2300
GS MFX-80L, MFX-90L
3K ADX95L
Panasonic 90D26L
FB M-800L
INDEX EX80L