ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ถึงปี 2017
  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่แนะนำในข้อมูลนี้ กล่าวถึงเฉพาะรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดยังมีอีกนอกเหนือจากในข้อมูลนี้ แต่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบรุ่นกันได้
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจสามารถใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนอกเหนือจากที่แนะนำได้ เช่น อาจใส่รุ่นแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่กำลังไฟสูงกว่าที่ข้อมูลในนี้แนะนำได้ อาจเพราะมีการปรับแต่งเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่ต่ำกว่าที่แนะนำได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย เพราะการใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่าอาจให้ไฟที่พอเพียงกับอุปกรณ์ในรถยนต์ แต่อาจส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ที่สั้นลงได้
  • และรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์มีการปรับผลิตรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าอยู่เป็นช่วงๆ เราจะพยายามอัพเดตข้อมูลรุ่นแบตเตอรี่รถยนต์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการผลิตรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนรุ่นที่มีอยู่เดิม
รุ่นรถยนต์ TOYOTA แบตเตอรี่ที่ใช้
ALPHARD ปี 2002 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 3000
GS MFX-80L, MFX-90L
3K ADX95L
Panasonic 90D26L
FB M-800L
INDEX EX80L
 
AVANZA ปี 2003 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
CAMRY ปี 2002 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2500
GS MFX-70L, MFX-80L, MFX-90L
3K N50ZL, ADX75L, ADX95L
Panasonic 90D26L
AMARON 55D23L, 65D26L
FB M-800L
INDEX EX75L, 55D26L, EX80L
POWER ZONE 65D26L
 
COROLLA ปี 1997 - 2001
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 1800
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
COROLLA ALTIS ปี 2002 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
COMMUTER ปี 2005 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2700
GS GT150R, MFX-180R
3K Hybrid 145R, ADX2500R
AMARON 95D31R
FB M-1300R, F-135R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
COMMUTER ปี 2001 - 2004
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 105D31R
INDEX EX195R
FB M-2000R
 
FORTUNER ปี 2005 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2700
GS MFX-90L, MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K ADX95L, NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
Panasonic 90D26L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
FORTUNER ปี 2005 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 105D31L
INDEX EX195L
FB M-2000L
 
NEW FORTUNER ปี 2016 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2400
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
NEW FORTUNER ปี 2016 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2800

GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80

 
HARRIER ปี 2002 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 3000
GS MFX-80L, MFX-90L
3K ADX95L
Panasonic 90D26L
FB M-800L
INDEX EX80L
 
INNOVA ปี 2004 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS MFX-70L, MFX-80L, MFX-90L
3K N50ZL, ADX75L, ADX95L
Panasonic 90D26L
AMARON 55D23L, 65D26L
FB M-800L
INDEX EX75L, 55D26L, EX80L
POWER ZONE 65D26L
 
INNOVA ปี 2004 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS MFX-90L, MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K ADX95L, NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
Panasonic 90D26L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
LAND CRUISER ปี 2002 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2700
GS MFX-90L
3K ADX95L
Panasonic 90D26L
 
PRIUS ปี 2007 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 1800
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
REVO ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2400
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
REVO ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2800
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80
 
SIENTA ปี 2016 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
SOLUNA ปี 1995 - 2001
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
SOLUNA VIOS ปี 2002 - 2005
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
SPORT RIDER ปี 1998 - 2003
เครื่องยนต์ cc. 2500
GS GT150R, MFX-180R, GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K Hybrid 145R, ADX2500R, ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 95D31R, 105D31R
FB M-1300R, F-135R, M-2000R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
SPORT RIDER ปี 1998 - 2003
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 105D31R
INDEX EX195R
FB M-2000R
 
TIGER ปี 1997 - 2003
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2500
GS GT150R, MFX-180R, GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K Hybrid 145R, ADX2500R, ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 95D31R, 105D31R
FB M-1300R, F-135R, M-2000R
INDEX EX195R
POWER ZONE 95D31R
 
TIGER ปี 1999 - 2003
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT195R, MFX-190R, MFX-200R
3K ADX3000R
Panasonic 115D31R
AMARON 105D31R
INDEX EX195R
FB M-2000R
 
VIGO ปี 2004 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2700
GS MFX-90L, MFX-175L, EXTRA135L, GT150L, MFX-180L
3K ADX95L, NS100L, Hybrid 145L, ADX2500L
Panasonic 90D26L
AMARON 95D31L
FB NS110L, M-1300L, F-135L
INDEX EX175L, EX195L
POWER ZONE 95D31L
 
VIGO ปี 2004 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 3000
GS GT195L, MFX-190L, MFX-200L
3K ADX3000L
Panasonic 115D31L
AMARON 105D31L
INDEX EX195L
FB M-2000L
 
VIOS ปี 2006 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B4L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
NEW VIOS ปี 2014 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
WISH ปี 2003 - 2008
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS 46B24R-MF-X, MFX-60R
3K NS60, ADX65R, ADX70R
AMARON 46B24R
INDEX EX60R
 
YARIS ปี 2006 - 2013
เครื่องยนต์ cc. 1500
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L
 
NEW YARIS ปี 2014 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1200
GS 46B24L-MF-X, MFX-60L
3K NS60L, 46B24L, ADX65L, ADX70L
Panasonic 60B24L
AMARON 46B24L, 55B24L
FB M-600L
INDEX EX60L, EX65L
POWER ZONE 50B24L