พิมพ์

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

รุ่นรถยนต์ VOLVO แบตเตอรี่ที่ใช้
940 ปี 1990 - 1998
เครื่องยนต์ cc. 2300
GS LN3, LN4
3K VDS75, ADX4L, VDS100
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L, 60038
INDEX DIN74, DIN80
 
960 ปี 1990 - 1999
เครื่องยนต์ cc. 2900
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
S40 ปี 1996 - 2013
เครื่องยนต์ cc. 1900 - 2000
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
S60 ปี 2011 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 1600
GS LN4
3K ADX4L
INDEX DIN80
 
S80 ปี 1999 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2300 - 2500
3K VDS100
Panasonic 60038
 
V70 ปี 1997 - 2008
เครื่องยนต์ cc. 2300
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
XC60 ปี 2009 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2000
GS LN3
3K VDS75
AMARON DIN75
Panasonic 574H28L
INDEX DIN74
 
XC90 ปี 2003 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2900
3K VDS100
Panasonic 60038