การตรวจสอบดูแลระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย

การดูแลระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่นั้นเราไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำกรดลดลงไปเยอะหรือต่ำกว่าระดับล่าง(LOW LEVEL) ซึ่งจะมีผลทำให้แบตเตอรี่มีกำลังไฟลดลงไม่พอที่จะใช้งานได้ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นทำให้แบตเตอรี่เสียได้เลย อันเนื่องมาจากสาเหตุแผ่นธาตุไหม้ ซึ่งถ้าระดับน้ำกรดลดลงไปก็จะส่งผลทำให้กำลังไฟในแบตลดลงไปด้วยหรือภาษาชาวบ้านก็คือไฟหมด ไฟไม่พอ ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้เพราะกำลังไฟในแบตลดลงนั้นเอง ต้องนำมาเติมน้ำกลั่นและอัดไฟเพิ่มเข้าไปใหม่เพื่อให้แบตฯมีกำลังปกติให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง แต่อาจส่งผลกับระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ในระยะยาวอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงไปบ้างได้ ยิ่งถ้าเราปล่อยให้ระดับน้ำกรดในแบตลดลงไปต่ำกว่าระดับ Low ก็จะทำให้แผ่นธาตุไหม้ทำให้แบตเตอรี่เสียอย่างถาวรไม่สามารถอัดไฟเข้าไปใหม่ให้กลับมาใช้งานได้อีก

การดูแลสำหรับแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น(Conventional) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแบตน้ำ นั้นเราควรตรวจดูระดับน้ำกรดเป็นประจำทุกๆ สัปดาห์หรือไม่ควรเกินทุกๆ 2 สัปดาห์ ส่วนสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแล(Maintenance Free) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าแบตแห้ง ก็ตามชื่อประเภทของแบตเตอรี่เลย คือ ไม่ต้องดูแลเลย เพราะแบตเตอรี่ประเภทนี้ถูกออกแบบพัฒนามาอย่างดีให้มีคุณสมบัติกินน้ำน้อยและระบบป้องกันการระเหยที่ดีถูกออกแบบมาให้ใช้ได้จนหมดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ นั้นคือสิ่งที่แบตเตอรี่ประเภทนี้ถูกกำหนดมาจากโรงงานเช่นนี้ แต่ในทางปฏิบัติก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่แบตเตอรี่ประเภทนี้ระดับน้ำกรดลดลงจนกำลังไฟไม่พอ ซึ่งถ้าเราเติมน้ำกลั่นเข้าไปอัดไฟใหม่แบตเตอรี่ก็ยังคงใช้งานได้อยู่ เราก็อาจตรวจดูระดับน้ำกรดทุกๆ 5-6 เดือนก็ได้(บางรุ่นของแบตเตอรี่ประเภทนี้ไม่มีฝาเปิดก็ดูระดับน้ำกรดไม่ได้ก็ไม่ต้องดูแล) ย้ำอีกครั้งว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้ทางโรงงานบอกไม่ต้องดูแล เพียงแต่จริงๆ แล้วมันสามารถดูแลน้ำกรดได้เช่นกันซึ่งช่วยยึดอายุการใช้งานได้ ดังนั้นแล้วแต่ตามอัธยาศัยได้เลยว่าจะดูแลหรือไม่

วิธีเติมและตรวจสอบระดับน้ำกรด ควรเติมด้วยน้ำกลั่นเท่านั้นให้อยู่ในระดับ HIGH LEVEL หรือ MAX LEVEL (สังเกตแบตเตอรี่ประเภทนี้ข้างๆ แบตจะมีขีดบอกระดับอยู่) และไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำกรดลดต่ำกว่าระดับ LOW LEVEL หรือ MIN LEVEL หรือในการเติมน้ำกลั่นนั้นมีวิธีสังเกตที่ง่ายกว่าคือเมื่อเปิดฝาออก ดูที่แต่ละช่องจะเห็นที่ยื่นลงไป(วิธีนี้เห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะถ้าดูจากขีดบอกข้างแบตเตอรี่ เนื่องจากเนื้อแบตเตอรี่เป็นสีทึบอาจดูไม่เห็น) วิธีการเติมโดยดูจากที่ยื่นลงไปก็ง่ายๆ เพียงเปิดฝามองลงไปก็เห็น ก็แค่เติมน้ำกลั่นให้ถึงขอบล่างที่ยื่นลงไป ถ้าระดับน้ำลดลงต่ำกว่าขอบล่างก็เติมให้ได้ถึงขอบล่าง เพียงเท่านี้ไม่ต้องดูที่เส้นข้างแบตก็ได้ แต่ต้องหมั่นดูแลเป็นประจำก่อนระดับน้ำกรดจะลดไปต่ำกว่าระดับล่างสุด(LOW LEVEL, MIN LEVEL) และอีกสิ่งคือไม่ควรเติมสูงกว่าคอล่างที่ยื่นลงไป(หรือระดับ HIGH LEVEL, MAX LEVEL) จะทำให้เวลาเดือดน้ำกรดจะระเหยล้นออกมา และขึ้นขี้เกลือ เกิดความสกปรกกับห้องเครื่องยนต์นั้นเอง การตรวจสอบดูก็คือคอยตรวจดูเป็นประจำตามแต่ชนิดแบตเตอรี่ที่ใช้ว่าเป็นแบตชนิดเติมน้ำกลั่นหรือชนิดพร้อมใช้ ถ้าระดับน้ำกรดลดลงไปกว่าคอล่างก็ให้เราเติมน้ำกลั่นลงไปให้ได้ระดับคอล่างของแต่ละช่องทุกๆช่องนั้นเอง

ดูรายละเอียดทำไมต้องใช้น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่ >> น้ำเติมแบตเตอรี่ ทำไมต้องน้ำกลั่น

หรือท่านสามารถมาที่ศูนย์จำหน่ายทุกสาขาของเราให้พนักงานดูแลตรวจเช็คให้ก็ได้