ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ FORD แบตเตอรี่ที่ใช้
ECO SPORT
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจมชนิดเตี้ย (DIN LBN)
ขนาดแอมป์ 45 Ah
 
ESCAPE
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2300
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
ESCAPE
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 80 - 100 Ah
 
ALL NEW EVEREST ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
EVEREST ปี 2018 - 2021
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
EVEREST ปี 2015 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2200
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
EVEREST ปี 2003 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
EVEREST ปี 2003 - 2014
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 80 - 100 Ah
 
EXPLORER
เครื่องยนต์ cc. 4000 - 4600
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 80 - 100 Ah
 
F-150
เครื่องยนต์ cc. 5400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
FIESTA
เครื่องยนต์ cc. 1400 - 1600
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจมชนิดเตี้ย (DIN LBN)
ขนาดแอมป์ 45 Ah
 
FIESTA ECO BOOST SPORT
เครื่องยนต์ cc. 1000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
FOCUS ปี 2012 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
MUSTANG ปี 2019 - 2021
เครื่องยนต์ cc. 2300 - 5000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW RANGER RAPTOR ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 3000 LV6
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
RANGER RAPTOR ปี 2018 - 2021
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
ALL NEW RANGER Wildtrak ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
RANGER FX4 MAX ปี 2021
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
RANGER ปี 2018 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 2000 Bi-Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
RANGER
เครื่องยนต์ cc. 2200 - 2500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
RANGER
เครื่องยนต์ cc. 3200
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
RANGER ปี 2007 - 2012
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
RANGER ปี 2007 - 2012
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะ (D31R)
ขนาดแอมป์ 80 - 100 Ah
 
TERRITORY
เครื่องยนต์ cc. 2700
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah