ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ MERCEDES BENZ แบตเตอรี่ที่ใช้
A180
เครื่องยนต์ cc. 1600
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
A250
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
C180
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C200
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C220
เครื่องยนต์ cc. 2200
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C230
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C250
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C300
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2100
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
C350E
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
CLA200
เครื่องยนต์ cc. 1600
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
CLS250
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2100
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
CLS350
เครื่องยนต์ cc. 3500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E190
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
E200
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E220
เครื่องยนต์ cc. 2200
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E230
เครื่องยนต์ cc. 2300
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E240
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2600
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E250
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E280
เครื่องยนต์ cc. 2800 - 3000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
E300
เครื่องยนต์ cc. 2100 - 3000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
ML250
เครื่องยนต์ cc. 2100
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
S280
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 100 Ah
 
S300L
เครื่องยนต์ cc. 2200 - 3000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 100 Ah
 
S350
เครื่องยนต์ cc. 3500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 100 Ah
 
S500
เครื่องยนต์ cc. 3000 - 5000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 100 Ah
 
SLK200
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 100 Ah