ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ MITSUBISHI แบตเตอรี่ที่ใช้
ATTRAGE ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
ATTRAGE ปี 2017 - 2019
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
NEW ATTRAGE ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
LANCER EX
เครื่องยนต์ cc. 1800 - 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
LANCER CEDIA
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
LANCER (ท้ายเบนซ์)
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 60 - 80 Ah
 
LANCER (E-CAR)
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26R)
ขนาดแอมป์ 60 - 80 Ah
 
L2000 STRADA
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
MIRAGE ปี 2013 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
NEW MIRAGE ปี 2017 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
NEW OUTLANDER PHEV ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
PAJERO
เครื่องยนต์ cc. 3200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
ALL NEW PAJERO SPORT ปี 2016 - 2022
PAJERO SPORT
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
SPACE WAGON
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 70 - 80 Ah
 
TRITON
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 3200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
TRITON (Single cab) ปี 2014 - 2018
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 70 - 80 Ah
 
ALL NEW TRITON ATHLETE ปี 2019 - 2022
ALL NEW TRITON MIVEC ปี 2018 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
ALL NEW XPANDER CROSS ปี 2022
ALL NEW XPANDER ปี 2018 - 2021
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah