ควรรู้ปัญหาไฟแบตเตอรี่หมด หรือน้ำกลั่นแห้งไว อันเนื่องมาจากไดชาร์จมีปัญหาทำงานไม่ปกติ

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่มักไม่ทราบหรือมองข้ามปัญหาอันเนื่องมาจากไดชาร์จทำงานผิดปกติ โดยผู้ใช้รถยนต์เหล่านั้นมักจะมองว่าปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย และมักนำไปสู่ปัญหาความเข้าใจผิด ไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมทำความเข้าใจโดยมุ่งแต่ว่าปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่เสีย และสุดท้ายอาจรุนแรงถึงขั้นโต้เถียงกับผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ได้ และเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ก็จะเกิดปัญหาเดิมๆตามมาอีกนั้นเอง ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ควรทำความเข้าใจว่าไดชาร์จมีส่วนสำคัญมากกับระบบไฟของรถยนต์และไฟของแบตเตอรี่เช่นกัน

ปัญหาที่เกิดจากไดชาร์จอาจเกิดได้ทั้งจากไดชาร์จ ชาร์จเกิน ชาร์จต่ำชาร์จไม่พอ หรือไดร์ไม่ชาร์จก็ได้ โดยไดชาร์จรถยนต์มีผลกับเรื่องของไฟในแบตเตอรี่ หรือน้ำกลั่น มากดังนี้
ถ้าไดชาร์จ ชาร์จไฟไม่พอชาร์จต่ำ เมื่อตรวจวัดด้วยแอมป์มิเตอร์ได้ค่าต่ำกว่า 13.30 (ค่าเมื่อวัดร่วมกับแบตเตอรี่ที่ไฟเต็ม) จะทำให้แบตเตอรี่ไฟหมดได้ครับ โดยอาจใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน หรืออาจใช้เวลานานถึง 3 - 6 เดือนก่อนแบตเตอรี่ไฟจะหมด ขึ้นกับว่าไดร์ชาร์จเหลือประสิทธิภาพการชาร์จได้ต่ำมากน้อยขนาดไหน ด้วยเหตุของระยะที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะแสดงอาการนี้เอง อาจนำพาไปสู่การไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆ ว่ารถไม่มีปัญหาเพราะก็ใช้งานมาปกติหลายเดือน แบตเตอรี่สิมีปัญหาเพราะใช้ไม่กี่เดือนไฟหมดอีกแล้ว ซึ่งจริงๆ ต้นเหตุปัญหาคือไดชาร์จรถยนต์ไม่ใช่แบตเตอรี่ จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ลูกไหนๆ เดี๋ยวก็เป็นอีกเพราะต้นเหตุไม่ได้แก้ไข สาเหตุก็อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งไดชาร์จสกปรก ไดชาร์จเริ่มเสื่อมสภาพ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆอีกด้วย

ถ้าไดชาร์จ ชาร์จไฟแรงเกินชาร์จสูงกว่า 14.50 เมื่อตรวจด้วยแอมป์มิเตอร์(ค่าเมื่อวัดคู่กับแบตเตอรี่ไฟเต็มปกติ) จะทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัดน้ำในแบตเตอรี่เดือดรุนแรง และทำให้น้ำแห้งไว เป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่เสียไว แผ่นไหม้ น้ำลดกำลังไฟหมด

ซึ่งท่านผู้ใช้รถยนต์สามารถนำรถยนต์ของท่านมาให้พนักงานของบริษัทเราตรวจเช็คได้ที่ทุกสาขาของศูนย์จำหน่ายของเรา เช็คฟรี ซึ่งจะตรวจทั้งไดชาร์จ และไฟรั่วด้วย ซึ่งสามารถดูข้อมูลที่อยู่ร้านสาขาต่างๆของเราได้จากลิงค์ด้านข้างได้เลย สะดวกใกล้ที่ไหนสามารถนำไปตรวจเช็คได้ทุกสาขา ถ้าตรวจเช็คแล้วเกิดปัญหาการทำงานของไดชาร์จควรรีบนำไปซ่อมแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยด่วน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาการใช้รถยนต์ของท่านได้ทุกเวลา