ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ SUBARU แบตเตอรี่ที่ใช้
BRZ
ALL NEW BRZ ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26R)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
FORESTER ปี 2013 - 2018
ALL NEW FORESTER ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
IMPREZA
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
NEW IMPREZA
IMPREZA
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
LEGACY
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
NEW LEGACY ปี 2012 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
ALL NEW LEVORG ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1600
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
LEVORG
เครื่องยนต์ cc. 1600
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
OUTBACK
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26R)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
ALL NEW OUTBACK ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
ALL NEW WRX ปี 2022
ALL NEW WRX WAGON ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
WRX STI ปี 2020 - 2022
WRX STI
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah
 
XV ปี 2012 - 2016
ALL NEW XV ปี 2017 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, Q85)
ขนาดแอมป์ 65 - 70 Ah