ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ ISUZU แบตเตอรี่ที่ใช้
DRAGON EYE
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
CAMEO
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
ALL-NEW D-MAX V-Cross 4X4
D-MAX V-Cross MAX 4X4
D-MAX Hi-Lander
เครื่องยนต์ cc. 3000 Ddi
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม, ขั้วจมชนิดเตี้ย (DIN LN LBN)
ขนาดแอมป์ 60 - 75 Ah
 
ALL NEW D-MAX Hi-Lander
ALL NEW D-MAX X-Series Speed
ALL NEW D-MAX Spark
D-MAX Hi-Lander
D-MAX Hi-Lander Stealth
เครื่องยนต์ cc. 1900 Ddi
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม, ขั้วจมชนิดเตี้ย (DIN LN LBN)
ขนาดแอมป์ 60 - 75 Ah
 
D-MAX
เครื่องยนต์ cc. 1900, 1900 Ddi
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
D-MAX
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 3000, 2500 - 3000 Ddi
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
MU-7
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
ALL-NEW MU-X ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1900 - 3000 Ddi
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม, ขั้วจมชนิดเตี้ย (DIN LN LBN)
ขนาดแอมป์ 60 - 75 Ah
 
MU-X
เครื่องยนต์ cc. 1900 Ddi, 2500, 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอป์ 75 - 100 Ah
 
TFR
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 2800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
TROOPER
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
VEGA
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah