ทำไม! ต้องน้ำกลั่นเท่านั้นที่จเนำมาใช้เติมน้ำในแบตเตอรี่รถยนต์ เคยสงสัยกันไหม แล้วใช้น้ำอย่างอื่นเติมไม่ได้หรอ ใช้น้ำดิ่มน้ำใช้สะอาดๆ ไม่ได้หรอ

คำตอบ คือ ไม่ได้ครับ ต้องใช้น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่เท่านั้น

เนื่องจากน้ำที่จะสามารถนำมาใช้เติมในแบตเตอรี่นั้นต้องเป็นน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ หรือถ้ามีก็ต้องมีในระดับปริมาณที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่กำหนด แล้วถ้าเรานำน้ำสะอาดอื่นๆ ที่เราใช้ไปเติมละ น้ำเหล่านี้จะมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ด้วย แร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้จะไปสกัดกั้นการทำปฏิกิริยาบนแผ่นธาตุ ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมัน ณ ขณะนั้น เกิดผลเสียต่างๆ มากมาย แรงดันไฟลดลง ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

รู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆ ทุกทานก็ต้องจำไว้เสมอว่า ถ้าแบตเตอรี่ของเราระดับน้ำกรดลดลงและต้องเติมน้ำเพิ่ม เราต้องใช้น้ำกลั่นสำหรับแบตเตอรี่เท่านั้น

และก็เช่นเดียวกันละ อย่าเห็นว่าแบบนี้น้ำกลั่นก็บริสุทธิ์มากๆ เลยสิ เอามาดื่มได้สิ ก็ไม่ได้นะครับ เพราะร่างกายเราต้องการแร่ธาตุต่างๆ เราดื่มน้ำธรรมดาต่างๆ ที่มีแร่ธาตุเหมาะสมกับร่างกายเราดีแล้วครับ น้ำกลั่นไม่เหมาะกับการน้ำมาใช้ดื่มหรอกครับ 555