การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ควรทำให้ถูกวิธีเช่นกันเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อาจเสียหายถึงแบตเตอรี่ใช้การไม่ได้ หรือระบบไฟในรถยนต์ช็อตรวนหรืออาจร้ายแรงถึงอุปกรณ์บางชิ้นในรถเสียหาย แม้กระทั้งผู้เปลี่ยนเองอาจได้รับบาดเจ็บจากกระแสไฟที่ช็อตก็เป็นได้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่เสียหรือเสื่อมสภาพ สัญญาณที่เตือนว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานให้สังเกตได้จากอาการหลายๆอย่าง เช่น เครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทติดยาก ไฟหน้ามีความสว่างน้อยลง หรือระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ทำงานผิดปกติ เป็นต้น โดยสังเกตกับอายุแบตเตอรี่ร่วมด้วยก็ได้ว่ามีอายุการใช้งานมากี่เดือนแล้ว ควรนำมาให้ช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางตรวจเช็คอีกที ซึ่งถ้าท่านสงสัยว่าแบตเตอรี่ของท่านเสียหรือไม่ สามารถนำแบตเตอรี่(และควรนำรถยนต์ที่ใช้แบตลูกนั้นมาด้วย)มาตรวจเช็คกับทางเราได้ที่หน้าร้านจำหน่ายของเราทุกสาขา

ข้อควรระวัง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรตรวจสอบรถยนต์ของท่านด้วยว่าต้องสำรองไฟด้วยหรือไม่ โดยส่วนมากถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆควรต่อไฟจากแบตเอรี่สำรองก่อนถอดแบตเตอรี่ลูกเก่าออกด้วย ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ระบบไฟต่างๆในรถทำงานผิดปกติและต้องเซ็ตค่าใหม่ และก่อนทำการซื้อและเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรตรวจสอบให้ดีว่ารถยนต์ของท่านใช้แบตเตอรี่ขั้วอะไร ขวาหรือซ้าย

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

  • ถอดสายขั้วลบออกก่อน แล้วจึงถอดสายขั้วบวก
  • สำคัญมากตรวจสอบตำแหน่งขั้วบวก และขั้วลบให้ดี เพราะถ้าเราใส่ผิดสลับด้านจะทำให้ไฟลัดวงจรเกิดประกายไฟได้
  • เมื่อวางแบตลูกใหม่แทนที่แล้วให้สวมขั้วบวกก่อนและขันน็อตยึดให้แน่น และตามด้วยขึ้วลบ ข้อควรระวังในส่วนนี้คือต้องขันยึดขั้วให้แน่นด้วย เพราะถ้ายึดไม่แน่นจะทำให้กระแสไฟไหลไม่สะดวกอาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด หรือถ้าสตาร์ทติดก็อาจทำให้ไฟในแบตเตอรี่หมดได้
  • ทำการขันยึดแบตกับสายคาดแบตให้แน่นกับตัวรถ ลองจับขยับโยกดู่ไม่ให้สามารถเคลื่อนได้ เพราะถ้ายึดไม่แน่น เมื่อเกิดการกระแทกแล้วขั้วไปถูกกับส่วนอื่นๆ ในห้องเครื่องจะเกิดการช็อตได้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย