ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ TOYOTA แบตเตอรี่ที่ใช้
ALPHARD ปี 2002 - 2017
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L, S-95)
ขนาดแอมป์ 75 - 80 Ah
 
NEW ALPHARD HYBRID ปี 2016 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
AVANZA
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ALL NEW CAMRY Hybrid ปี 2019 - 2022
ALL NEW CAMRY ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW CAMRY ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
CAMRY Hybrid ปี 2015 - 2018
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 3500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26R)
ขนาดแอมป์ 70 - 80 Ah
 
CAMRY ESPORT
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 80 Ah
 
CAMRY EXTREMO
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 80 Ah
 
C-HR Hybrid
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN, DIN LBN)
ขนาดแอมป์ 45 Ah
 
C-HR
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW COROLLA CROSS
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN, DIN LBN)
ขนาดแอมป์ 45 Ah
 
ALL NEW COROLLA CROSS Hybrid
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 35 Ah
 
ALL NEW COROLLA ALTIS ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN, DIN LBN)
ขนาดแอมป์ 45 Ah
 
ALL NEW COROLLA ALTIS Hybrid ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 35 Ah
 
COROLLA ALTIS ปี 2002 - 2018
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ALL NEW COMMUTER ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
COMMUTER (VAN)
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
NEW FORTUNER LEGENDER ปี 2020 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2400 - 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
FORTUNER ปี 2005 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
FORTUNER (เบนซิน) ปี 2005 - 2015
เครื่องยนต์ cc. 2700
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 80 Ah
 
FORTUNER ปี 2016 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
FORTUNER ปี 2016 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
HARRIER
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 - 80 Ah
 
INNOVA
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 80 Ah
 
INNOVA
เครื่องยนต์ cc. 2500 Diesel
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
ALL NEW INNOVA CRYSTRA ปี 2016 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
LAND CRUISER
เครื่องยนต์ cc. 2700
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 - 80 Ah
 
ALL NEW MAJESTY ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ cc. 75 Ah
 
PRIUS Hybrid
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
HILUX REVO GR SPORT
HILUX REVO Z Edition
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
HILUX REVO
เครื่องยนต์ cc. 2700
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
HILUX REVO ROCCO 4x4 ปี 2018 - 2022
HILUX REVO Prerunner 4x4
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 85 Ah
 
SIENTA
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
NEW VELLFIRE ปี 2018 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่รุ่น (S-95)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
ALL NEW VELOZ ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
VENTURY (VAN)
เครื่องยนต์ cc. 2700
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 80 Ah
 
VIGO
VIGO VNT (Prerunner)
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
VIGO
เครื่องยนต์ cc. 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
VIOS ปี 2007 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
VIOS ปี 2003 - 2007
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
WISH
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
YARIS
เครื่องยนต์ cc. 1200 - 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
YARIS ATIV ปี 2017 - 2020
YARIS Hatchback ปี 2017 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
YARIS ATIV PLAY ปี 2021
YARIS ATIV SHADOW ปี 2021
YARIS PLAY Hatchback ปี 2021
YARIS FLASH Hatchback ปี 2021
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
ALL NEW YARIS ATIV Premium Luxury ปี 2022
ALL NEW YARIS ATIV Premium ปี 2022
ALL NEW YARIS ATIV Smart ปี 2022
ALL NEW YARIS ATIV Sport ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (N55)
ขนาดแอมป์ 55 Ah