การเช็คสภาพความพร้อมและการดูแลรักษาแบตเตอรี่ เป็นสิ่งสำคัญและควรตรวจเช็คเป็นประจำ เพราะแบตเตอรี่เป็นกำลังหลักที่ทำให้เครื่องยนต์และระบบกลไกไฟฟ้าต่างๆ ของรถยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลเบื้องต้นก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมาย เบื้องต้นมีดังนี้

  • ควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด่างๆ ของรถยนต์ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่เพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกขนาดแบตเออรี่ให้เหมาะกับการใช้ไฟของรถยนต์ การเลือกแบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟเหมาะสมเป็นการยึดอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะสมด้วย
  • ควรตรวจดูสภาพทั่วไปของแบตเตอรี่อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยแตกร้าว
  • ตรวจเช็คดูแลน้ำระดับน้ำกรดอยู่เสมอ และถ้าระดับน้ำกรดลดลงควรเติมด้วยน้ำกลั่นเท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำกลั่น เพราะมีค่าคุณสมบัติไม่เหมาะสม และอายุการใช้งานสั้นลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลน้ำกลั่นได้ที่นี่ >> วิธีดูแลน้ำกรดแบตเตอรี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทำไมต้องใช้น้ำกลั่นเท่านั้นเติมแบตเตอรี่ >> น้ำเติมแบตเตอรี่ ทำไมต้องน้ำกลั่น
  • ดูแลขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดเสมอ ตรวจดูบริเวณขั้วแบตเตอรี่จะต้องขันแน่น ขั้วที่สกปรกและไม่แน่นจะทำให้ไฟเดินไม่สะดวก ทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด หากพบขี้เกลือ ที่บริเวณขั้ว ให้ล้างด้วยน้ำร้อน ขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวดแล้วใช้จาระบีทาบริเวณขั้ว หรือใส่แผ่นป้องกันขี้เกลือ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ธรรมดาประเภทต้องเติมน้ำกลั่นหรือแบตน้ำจะขึ้นขี้เกลือได้ง่ายและมากกว่าแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแลหรือแบตแห้ง
  • ตรวจเช็คระบบไดชาร์จว่าต่ำไปหรือสูงเกินไปหรือไม่(สามารถตรวจเช็คได้ที่หน้าร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ของเราได้ทุกสาขา) ถ้าต่ำเกินไปจะมีผลทำให้กำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลงและไม่พอสำหรับการใช้งาน หรือถ้าสูงเกินไปจะทำให้แบตร้อนจัดน้ำกรดของแบตเตอรี่ระเหย ทำให้ระดับน้ำลดลงแผ่นไหม้ เป็นสาเหตุทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงและไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดชาร์จได้ที่นี่ >> ปัญหาจากไดชาร์จ ที่ควรรู้