ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ MAZDA แบตเตอรี่ที่ใช้
BT50
เครื่องยนต์ cc. 2500 - 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31R)
ขนาดแอมป์ 75 - 100 Ah
 
ALL NEW BT-50
BT-50 PRO ปี 2012 - 2020
เครื่องยนต์ cc. 1900 - 3000
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
CX-3 Skyactive
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 2000 Diesel
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
ALL NEW CX-30 Skyactive
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
CX-5
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L)
ขนาดแอมป์ 60 - 70 Ah
 
CX-5
เครื่องยนต์ cc. 2200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์รถกระบะทั่วไป (D31L)
ขนาดแอมป์ 90 - 100 Ah
 
ALL NEW CX-5
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
ALL NEW CX-5
เครื่องยนต์ cc. 2200
 
 
ALL NEW CX-8
เครื่องยนต์ cc. 2200
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (S-95)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
MAZDA 2
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
MAZDA 2 ปี 2018 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1300
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (N-55)
ขนาดแอมป์ 55 Ah
 
MAZDA 2 Skyactive ปี 2015 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500 Diesel
แบตเตอรี่แระเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
MAZDA 3
เครื่องยนต์ cc. 1600 - 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L)
ขนาดแอมป์ 60 - 70 Ah
 
MAZDA 3 Skyactive ปี 2015 - 2019
เครื่องยนต์ cc. 2000 Diesel
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L)
ขนาดแอมป์ 60 - 70 Ah
 
ALL NEW MAZDA 3 SEDAN
ALL NEW MAZDA 3 FASTBACK
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ประเภท ISS (Idling Stop System) (Q85, Q)
ขนาดแอมป์ 70 Ah
 
MPV(VAN)
เครื่องยนต์ cc. 2800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D23L, D26L)
ขนาดแอมป์ 65 - 75 Ah
 
MX-5
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
TRIBUTE
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 3000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 Ah