อุปกรณ์ในการตรวจเช็คแบตเตอรี่นั้นสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปอาจไม่จำเป็นต้องรู้เลยก็ได้ แต่ถ้ารู้ไว้ก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ของท่าน ว่าพนักงานกำลังใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นคืออะไร ใช้ทำอะไรอยู่ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็ไม่ได้ใช้ทุกชิ้นเช่นกันเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยมากแล้วจะใช้ในขั้นตอนตรวจเช็คเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ไฟอ่อน หรือแบตเตอรี่ที่มีการส่งมาตรวจเช็คเคลมสินค้า

การตรวจเช็คแบตเตอรี่และรถยนต์ในส่วนที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ มีอุปกรณ์อยู่หลากหลายชนิด ซึ่งจะขาดชิ้นใดชิ้นนึงไปไม่ได้เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะตรวจเช็คเพียงส่วนเดียวเท่านั้นซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการบอกได้ว่าแบตเตอรี่หรือรถยนต์ทำงานผิดปกติหรือไม่ การจะบอกได้ว่าทุกอย่างอยู๋ในสภาพดีพร้อมใช้งานต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้นตรวจสอบร่วมกัน

อุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นพียงอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานที่มีใช้กันทั่วๆ ไปส่วนนึงเท่านั้นไม่ใช่อุปกรณ์ทั้งหมดที่บริษัทเราใช้ในการตรวจเช็ค อุปกรณ์ที่ไม่ได้กล่าวถึงจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะจะไม่มีใช้ในทุกๆผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ทุกราย ทางเราจึงขอสงวนไม่กล่าวถึงอุปกรณ์เฉพาะที่บริษัทเราใช้ และจะแนะนำให้รู้จักหน้าที่ของมันพอสังเขป จะไม่ได้กล่าวเจาะลึกในเชิงเทคนิคหรือศัพท์เทคนิคที่น่าปวดหัว ก็อย่างที่ได้กล่าวเกริ่นไปแล้ว่าเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องรู้เลยก็ได้สำหรับผู้ใช้รถทั่วๆไปที่ไม่ใช่ช่างด้านนี้โดยเฉพาะ อุปกรณ์พื้นฐานมีดังนี้

แอมป์มิเตอร์ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนี้จะเป็นมิเตอร์วัดไฟของแบตเตอรี่ ใช้สำหรับวัดไฟของแบตเตอรี่ว่ามีไฟหรือไม่เท่าไหร่ เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการตรวจเช็คแบตเตอรี่ขั้นเบื้องต้น แต่ก็ไม่สามารถบอกละเอียดได้ว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือแบตเตอรี่เสียแล้ว แต่อุปกรณ์นี้จะขาดไม่ได้อีกประการก็คือใช้สำหรับตรวจเช็คไดร์ชาร์จของรถยนต์ด้วย ว่าระบบไดร์ชาร์จของรถยนต์ทำงานได้ปกติหรือไม่ ไดร์ไม่ชาร์จหรือชาร์จแรงไปไหม

 

อุปกรณ์ถัดมาก็คืออุปกรณ์วัดค่า ถ.พ. (ค่าถ่วงจำเพราะ)ของน้ำกรดในแบตเตอรี่ เป็นหลอดดูดวัดน้ำกรดสำหรับวัดไฟในน้ำกรด อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจวัดไฟในแบตเตอรี่อีกชนิดนึง สามารถวัดไฟได้ละเอียดกว่าแอมป์มิเตอร์ เพราะเป็นการวัดเจาะจงลงไปในแต่ละช่องของแบตเตอรี่ โดยหลอดดูดวัดน้ำกรดนี้ใช้ตรวจวัดได้ในทุกๆช่องของแบตเตอรี่ว่ามีช่องไหนมีค่า ถ.พ. ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ จึงมีความแม่นยำกว่าในการระบุว่าแบตเตอรี่เสียหรือพร้อมใช้งานอยู่ ซึ่งถ้ามีช่องใดช่องนึงแม้เพียงช่องเดียวขึ้นไปวัดค่า ถ.พ. ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยประกอบการตรวจเช็คอีก เแต่ถึงแม้กระนั้นถ้าตรวจทุกๆช่องมีค่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติ การจะระบุว่าแบตเสียหรือไม่ยังต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยตรวจด้วยในขั้นสุดท้ายก่อนสรุปผล

 

อุปกรณ์ชิ้นถัดมาจะเน้นสำหรับตรวจเช็คที่รถยนต์โดยตรง เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดไฟรั่วของรถยนต์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 อัน อันหมายเลข1 ทางซ้ายจะเป็นหลอดไฟตรวจได้ละเอียดแม่นยำกว่าแต่จะตรวจไม่ได้สำหรับรถยนต์ที่ต้องเลี้ยงระบบไฟไว้ตลอดเวลา ซึ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จำเป็นต้องเลี้ยงไฟในระบบ ส่วนอันหมายเลข2 ทางขวา จะเป็นระบบดิจิตอลไว้สำหรับตรวจวัดไฟรั่วกับรถยนต์ที่ต้องเลี้ยงไฟโดยเฉพาะ ถือว่าแม่นยำใช้ได้ แต่ยังน้อยกว่าตัววัดที่เป็นหลอดไฟ ถ้ารถยนต์คันไหนที่มีปัญหาซ้ำๆ แก้ไม่หาย ก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้แบบหลอดไฟตรวจเท่านั้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตัดระบบไฟเลี้ยงในรถทำไห้การทำงานต่างๆในรถยนต์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(ไม่ใช่ระบบเครื่องยนต์)ผิดปกติได้ แต่สามารถเซ็ตระบบกลับได้ภายหลัง อาจจะต้องมีการติดต่อศูนย์เพื่อเซ็ทระบบให้สำหรับรถยนต์บางรุ่น และสำหรับรถยนต์บางรุ่นระบบอาจเซ็ทตัวเองเมื่อใช้ไปสักระยะ หรือถ้าทราบรหัสทราบวิธีการเซ็ทค่าเราก็สามารถเซ็ทเองได้

 

อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คโดยตรงเลยว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้หรือไม่ หรือแบตหมดสภาพการใช้งานแล้ว มีการบอกค่าเฉพาะต่างๆ หลายๆ ค่า ละเอียดดี ถือว่าใช้ตรวจได้ในระดับน่าพอใจ ถ้าแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ระบุได้เช่นกัน แต่ก็อาจเกิดการผิดพลาดได้สำหรับแบตเตอรี่ที่เสียบางอาการเท่านั้นที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ตรวจไม่ได้และตีค่าว่าใช้งานได้ปกติ ถือเป็นอุปกรณ์ทันสมัยที่สะดวกในการตรวจเช็ค มีใช้กันทั่วไป แต่บริษัทของเราอาจไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ เพราะการตรวจเช็คจากทางเรา เราต้องการผลที่ 100% ก่อนจะส่งคืนลูกค้าหรือส่งเคลมแบตเตอรี่ลูกใหม่กับทางบริษัทผู้ผลิต

นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้สำหรับตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่แบบเฉพาะเจาะลึกในการระบุว่าแบตเสียหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีความรู้ในการตรวจและอ่านค่าด้วย แต่การจะตรวจว่าแบตเตอรี่เสียหรือไม่ยังไงก็ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ในการตรวจเช็คร่วมด้วยเสมอ