ปัญหาการสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งขั้วหลวม(ตรวจว่าขั้วหลวมไหม ถ้าแน่นดีแล้วก็เป็นสาเหตุอื่นๆ) น้ำกรดแห้ง แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ กำลังไฟของแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอ

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ เพื่อนำไปตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ และตรวจเช็ครถยนต์กับช่างผู้เชี่ยวชาญ ก็คือการพ่วงแบตเตอรี่หรือการจั๊มแบตนั้นเอง โดยวิธีการต่อพ่วงแบตเตอรี่มีดังนี้

  • นำหัวสายพ่วงที่เป็นสายพ่วงสีแดงซึ่งเป็นสายขั้วบวกมาต่อกับขั้วบวก (+) ของรถยนต์ที่แบตเตอรี่ไฟหมด จากนั้นนำหัวหนีบอีกข้างมาต่อเข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตอีกลูกหรือกับแบตของรถยนต์อีกคันที่ไฟเต็ม
  • นำหัวสายพ่วงของสายพ่วงสีเขียวหรือสีดำซึ่งเป็นสายขั้วลบ ต่อกับขึ้วลบ (-) ของแบตเตอรี่อีกลูกหรือแบตของรถที่มีไฟ จากนั้นนำหัวหนีบที่เหลือมาต่อเข้ากับแบตของรถที่ขั้วลบ (-)
  • จากนั้นทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย ถ้าพ่วงแล้วยังสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดอีก ก็อาจเป็นที่สาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ไดสตาร์ทเสีย สายพ่วงไม่ได้มาตรฐานอาจเส้นเล็กไปไฟไหลผ่านไม่พอ สายพ่วงต้องเป็นสายที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะต้องใช้กำลังไฟมากถ้าเส้นเล็กไฟไหลผ่านสายจะไม่พอ สายเส้นเล็กมีไว้สำหรับต่อสำรองไฟเพื่อเลี้ยงระบบไฟในรถยนต์ขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือแม้กระทั่งรถใหม่ๆ บางรุ่นก็พ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้เช่นกันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่อย่างเดียว

ข้อควรระวังต่างๆ ที่หลายๆคนอาจมองข้ามไปขณะทำการต่อพ่วงแบตเตอรี่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทนี้จะอยู่นอกเหนือการรับประกันสินค้า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคืออาจทำให้เกิดความเสียหายกับร่างกายและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ร่างกายและ แบตเตอรี่ของท่าน จึงไม่ควรละเลยกับสิ่งเล็กๆ ที่ควรปฏิบัติระหว่างการต่อพ่วงแบตเตอรี่ ดังนี้

  • ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ระหว่างต่อสายพ่วง
  • อย่าสูบบุหรี่ระหว่างทำการต่อพ่วง
  • ระวังอย่าให้หัวหนีบของสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกกับขั้วลบสัมผัสกับจะทำให้เกิดประกายไฟ หรือระวังอย่าให้สัมผัสกับสิ่งใดๆที่อาจทำให้เกิดประกายไฟได้
  • ตรวจเช็คกำลังไฟของแบตเตอรี่ก่อน เพราะแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ กับ 24 โวลต์ ไม่สามารถนำมาต่อพ่วงกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ได้
  • ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้ง ทั้งกำลังไฟของแบตเตอรี่ สภาพขั้วต้องสะอาดเพราะถ้าขั้วสกปรกจะทำให้กระแสไฟไหลเวียนไม่สะดวก ตัวแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมไม่เสียหายใดๆ

แนะนำการเลือกซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่ ติดรถไว้ในยามฉุกเฉิน ควรเลือกซื้อสายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด(อย่าเสียดายครับ) เพราะจะมีเนื้อทองแดงเยอะที่สุดทำให้ไฟไหลเวียนได้ดี ปากคีบต้องแข็งมากๆ เพราะเมื่อเวลาคีบจะได้แน่นๆ ช่วยให้ไฟไหลเวียนได้สะดวก