ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลตายตัว ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใช้เพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่กับรถยนต์ของเราคนละรุ่นจากข้อมูลที่แนะนำต่อไปนี้ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนดูคำแนะนำรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับรถยนต์ต่อจากนี้ สิ่งที่ควรรู้คือ

  • แบรนด์และรุ่นรถยนต์ในตลาดมีอีกมากที่ไม่มีลงในข้อมูลนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านี้ หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้ เนื่องจากรถยนต์มีการออกรุ่นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆ ปี แต่สามารถดูเทียบเคียงรุ่นกับรถยนต์ที่มีในข้อมูลนี้ เพื่อดูรุ่นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกันได้
  • ในขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นที่ออกมาใหม่แม้จะเป็นรุ่นในชื่อเดียวกัน แต่รุ่นที่ออกมาปีใหม่ๆ กว่า ก็อาจใช้แบตเตอรี่คนละขนาด คนละประเภทกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์การขับเคลื่อนต่างๆ มีผลทำให้ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไฟที่ต่างออกไป หรือใช้แบตเตอรี่คนละประเภทกับรุ่นที่เก่ากว่าที่ออกมาก่อน ดังนั้นข้อมูลนี้จึงใช้เพียงอ้างอิงเท่านั้น ก่อนเลือกใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ควรตรวจสอบศึกษาให้ดีก่อน โดยสอบถามกับทางศูนย์รถนยต์ของท่าน หรือสอบถามกับช่างผู้ชำนาญการ
  • รถยนต์ในบางรุ่นหลายๆ รุ่นในข้อมูลนี้ อาจใช้แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นอื่นที่ต่างไปจากในข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควรฟังคำแนะนำจากผู้จำหน่ายประกอบก่อนการตัดสินใจ
รุ่นรถยนต์ HONDA แบตเตอรี่ที่ใช้
ACCORD ปี 1999 - 2002
เครื่องยนต์ cc. 2300

แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 60 - 75 Ah

 
ACCORD ปี 2007 - 2018
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ACCORD V6 ปี 2003 - 2007
เครื่องยนต์ cc. 3000 - 3500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
ALL NEW ACCORD ปี 2019 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500 Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW ACCORD Hybrid ปี 2019 - 2022
ACCORD Hybrid ปี 2017 - 2018
เครื่องยนต์ cc. 2000

แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah

 
ACCORD Hybrid ปี 2013 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
AMAZE
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B17L, B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
BRIO
เครื่องยนต์ cc. 1200
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B17L, B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
BR-V, ALL NEW BR-V ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B17L, B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
CITY ปี 1993 - 2019
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอป์ 35 - 40 Ah
 
ALL NEW CITY ปี 2019 - 2022
ALL NEW CITY Hatchback ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1000 Turbo
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW CITY e: HEV ปี 2021 - 2022
ALL NEW CITY Hatchback e: HEV ปี 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 40 Ah
 
CIVIC Hatchback FK, CIVIC FC, CIVIC FB, CIVIC 3 Door
เครื่องยนต์ cc. 1500 - 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
CIVIC FD
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 40 Ah
 
CIVIC FD
เครื่องยนต์ cc. 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ALL NEW CIVIC e: HEV ปี 2022, CIVIC DIMENSION
เครื่องยนต์ cc. 1700 - 2000
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24R)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ALL NEW CIVIC FE ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 65 Ah
 
ALL NEW CR-V ปี 2017 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
ALL NEW CR-V ปี 2017 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1600 Diesel
แบตเตอรี่ประเภทขั้วจม (DIN LN)
ขนาดแอมป์ 75 Ah
 
CR-V ปี 2003 - 2016
เครื่องยนต์ cc. 2000 - 2400
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
CR-Z
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
FREED
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
ALL NEW HRV e: HEV ปี 2021 - 2022
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 40 Ah
 
HR-V ปี 2015 - 2021
เครื่องยนต์ cc. 1800
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งกลาง (B24L)
ขนาดแอมป์ 45 - 50 Ah
 
JAZZ, JAZZ Hybrid
เครื่องยนต์ cc. 1300 - 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
MOBILIO
เครื่องยนต์ cc. 1500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งเล็ก (B17L, B19L, B20L)
ขนาดแอมป์ 35 - 40 Ah
 
ODYSSEY
เครื่องยนต์ cc. 2500
แบตเตอรี่ขนาดไซส์เก๋งใหญ่ (D26L)
ขนาดแอมป์ 60 - 75 Ah