แบตเตอรี่มีหลายขนาดหลายรุ่น มีกำลังไฟ แอมป์ที่ต่างกันไป หรือชนิดของแบตเตอรี่ เช่นแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น(Conventional หรือแบตน้ำ) และแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแล(Maintenance Free หรือแบตแห้ง หรือจะเรียกกันอีกชื่อว่ากึ่งแห้งกึ่งน้ำ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่ผุ้ใช้รถยนต์ทั่วไปพอทราบและมีความรู้ให้ความสำคัญกันอยู่บ้างแล้ว แต่มีอีกค่านึงที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกันมากนักแต่ก็มีผลกับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เช่นกัน ค่านั้นคือ ค่า CCA (Cool Cranking Ampere) ของแบตเตอรี่

CCA (Cool Cranking Ampere) ค่านี้มีความสำคัญอย่างไร ค่านี้เป็นค่าที่บอกถึงความแรงกำลังไฟสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเอง เมื่ออุณหภูมิต่ำมากๆ จะส่งผลต่อแบตเตอรี่มีแรงน้อยลง ค่า CCA ที่สูงกว่าจึงเหลือความแรงในการสตาร์ทมากว่า ถ้าค่านี้ลดลงไปอาจทำให้มีกำลังไฟไม่พอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้(แต่การสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดก็อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นกัน) และค่านี้จะลดต่ำลงเมื่อไฟในแบตเตอรี่ลดลงด้วยเช่นกัน แบตไฟอ่อน แบตไฟหมด ค่า CCA ก็ต่ำลงด้วย แต่เมื่อชาร์จไฟจนเต็มค่า CCA ก็จะเพิ่มขึ้นมาดังเดิม และค่านี้อาจถูกพิจารณาสำหรับรถยนต์ที่ต้องการกำลังไฟแรงๆ ด้วยเช่นกัน เช่น รถยนต์ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงจะทำให้ระบบไฟมีแรงกระชากสูงไม่สม่ำเสมอ ค่า CCA ที่มากกว่าก็จะรองรับได้ดีกว่า

ซึ่งค่า CCA นี้ก็จะไม่เท่ากันแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดของแบตเตอรี่และรุ่นที่มีกำลังไฟแอมป์ที่ต่างกัน โดยรุ่นที่มีแอมป์มากกว่าก็จะมีค่า CCA สูงกว่าด้วย นอกจากนั้นระหว่างแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น(แบตน้ำ) กับแบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแลกึ่งแห้งกึ่งน้ำ(แบตแห้ง) ก็มีค่า CCA ที่ต่างกันเช่นกัน เราจึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเรา ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ที่มีกระแสแอมป์เท่ากันคือ 45 แอมป์ ระหว่างแบตแห้งกับแบตน้ำ ค่า CCA ของแบตแห้งจะสูงกว่าคือ 433 ในขณะที่แบตน้ำจะมีค่านี้คือ 325 และถ้าคุณใช้รถไม่บ่อย ต้องจอดทิ้งไว้นานๆ ก็ควรเลือกแบตเตอรี่ชนิดที่มี CCA สูงกว่า หรือควรเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้กึ่งแห้งกึ่งน้ำนั้นเอง เพราะเมื่อปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้เฉยๆ นานๆ โดยไม่มีการใช้งานไม่มีการอัดประจุไฟเข้าไปแบตก็ค่อยๆ สุญเสียกำลังไฟไปเรื่อยๆ ทีละน้อย เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนลง ค่า CCA ก็ลดลงตาม ถ้าแบตเตอรี่มีค่า CCA มากกว่า ก็จะเหลือความแรงการสตาร์ทเครื่องยนต์มากกว่า เก็บไฟดีกว่า และอยู่อึดทนนานกว่า

ซึ่งถ้าท่านมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางเราพนึกงานจะช่วยแนะนำรุ่นที่เหมาะสมให้กับท่านเอง แต่เราก็หวังว่าความรู้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็อาจเป็นประโยชน์กับท่านเช่นกัน